Naše edukacije

Izaberi svoj jezik i paket

U JEZIČKOM SVETU se mogu pohađati kursevi nemačkog, engleskog i francuskog jezika.

Školski program podrazumeva pomoć i podršku u usvajanju školskog gradiva prelazeći nastavni program koji deca rade u školi, pripremamo ih za školske časove, kontrolne i pismene zadatke, razjašnjavamo nedoumice koje se tokom učenja stranog jezika javljaju.
Prošireni program se preporučuje naprednijim učenicima koji već poseduju dobro znanje stranog jezika te žele da ga nadograde vežbajući konverzaciju i prelazeći program koji se ne poklapa sa školskim programom.
 
JEZIČKI SVET organizuje kurseve stranih jezika po nivoima (A1-C1). Kursevi se održavaju radnim danima – u prepodnevnim ili poslepodnevnim/večernjim terminima. Tokom kursa ćete naučiti da koristite sve 4 jezičke veštine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.
Pređite jedan jezički podnivo za samo 5 nedelja! Nastava je namenjena onima koji za kraći vremenski period žele da se savladaju gradivo koje podrazumeva konkretan jezički podnivo i pri tome poseduju određeno znanje jezika koje je potrebno da se aktivira u kratkom roku ili onima koji nemaju predznanje a izvesni rokovi nameću brzinu učenja.
 
Na ovom kursu upoznaćete se sa medicinskom terminologijom, kako da adekvatno komunicirate sa kolegom, pacijentom ili korisnikom staračkog doma, opišete i razumete informacije o zdravstvenom stanju pacijenta, usvojićete gramatičke celine u cilju pravilne upotrebe jezika u komunikaciji i stvorićete jaku bazu za dalje učenje i nadogradnju stručnih termina.
Znanje engleskog jezika je danas postalo neophodnost i predstavlja jedan od uslova za dobijanje posla, ali i napretka u karijeri. Na našem kursu poslovnog engleskog jezika razvićete veštine usmene i pisane poslovne komunikacije na engleskom jeziku, obogatićete vokabular i povećaćete samouverenost i sigurnost prilikom komunikacije sa poslovnim partnerima i u svakodnevnom radnom okruženju.
Školski program podrazumeva pomoć i podršku u usvajanju školskog gradiva prelazeći nastavni program koji deca rade u školi, pripremamo ih za školske časove, kontrolne i pismene zadatke, razjašnjavamo nedoumice koje se tokom učenja stranog jezika javljaju.